تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 15:15 | نویسنده : گردآورنده :مظاهر رحیمی و ........ |تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 15:13 | نویسنده : گردآورنده :مظاهر رحیمی و ........ |
 

 
با دیدن این عکسهای اعجاب انگیز شما هم تاثیر آدرنالین رو تجربه کنید

در بالای كليه ها، غده های فوق كليوی قرار گرفته اند. اين غده ها ماده ای ترشح ميكنند كه آدرنالين ناميده ميشود. آدرنالين برای آمادگی بدن در انجام فعاليت های شديد يا دفاع از خود ترشح ميشود. وقتی كه بسيار هيجانزده باشيد، غده های فوق كليوی ناگهان مقدار زيادی آدرنالين در خون ترشح ميكنند که سبب افزايش شدت ضربان قلب و كارآيی آن ميشود.
 
اين ماده، رگهای متصل به ماهيچه ها را گشاد ميكند و علاوه بر آن موجب افرايش غلظت قند در خون ميشود. به اين طريق است كه بدن خود را با شرايط تطبيق ميدهد. با تاثير آدرنالين، خون از چهره به ماهيچه ها هجوم آورده و به بخش هايی كه ضروری تر است جريان می يابد. برای همين است كه هنگام ترس رنگ از رخسارتان ميپرد. قرار گرفتن انسان در ارتفاع و شرایط غیرعادی مانند صحنه هایی که در تصاویر زیر می بینید نیز از همین قانون پیروی می کند چراکه جسم انسان هرچقدر هم قوی باشد در مواقع هیجان خواهی ترشح آدرنالین را يكی از ملزومات مقاومت خود می داند.آدرنالین درآر


ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 15:9 | نویسنده : گردآورنده :مظاهر رحیمی و ........ |تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 15:2 | نویسنده : گردآورنده :مظاهر رحیمی و ........ |
تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 14:52 | نویسنده : گردآورنده :مظاهر رحیمی و ........ |

سوالات امتحانی زیست شناسی (۱) پیش دانشگاهی (۲۰ نمره ای)

دانلود کنید.

سوالات امتحانی زیست شناسی (۲) پیش دانشگاهی (۲۰ نمره ای) جبرانی دوم تیر ماه ۸۹ 

دانلود کنید.

سوالات امتحانی زیست شناسی (۲) پیش دانشگاهی (۲۰ نمره ای) دهه ی سوم شهریور ۸۹ 

دانلود کنید.

سوالات امتحانی زیست شناسی (۱) پیش دانشگاهی (۱۵نمره ای) نیم سال اول دی ماه  ۸۸ (عصر) 

دانلود کنید.

سوالات امتحانی زیست شناسی (۱) پیش دانشگاهی (۱۵نمره ای) -خارج از کشور نیم سال اول دی ماه ۸۶ (عصر) 

دانلود کنید.

سوالات امتحانی زیست شناسی (۲) پیش دانشگاهی (۱۵نمره ای) نیم سال دوم خرداد ماه ۸۷ (صبح)

دانلود کنید.

سوالات امتحانی زیست شناسی (۲) پیش دانشگاهی (۱۵نمره ای) نیم سال دوم خرداد ماه ۸۷ (عصر)

دانلود کنید.

 سوالات امتحانی زیست شناسی (۱) پیش دانشگاهی (۱۵نمره ای)-خارج از کشور نیم سال اول دی ماه ۸۶ (صبح)

 دانلود کنید.

 

سوالات امتحانی زیست شناسی (۲) پیش دانشگاهی (۲۰نمره ای)-نهایی- نیم سال دوم خرداد ماه ۸۷ (صبح) دانلود کنید.


تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 14:44 | نویسنده : گردآورنده :مظاهر رحیمی و ........ |
تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 14:42 | نویسنده : گردآورنده :مظاهر رحیمی و ........ |

جهش ژنی می تواند دختر را به پسر تبدیل کند

یک تغییر ژنتیکی که بیضه را تولید کند یافت شده است

 

چگونه افرادی با دو کروموزوم می توانند مرد باشند؟ اکنون یک ژن کشف شده است که در اثر جهش دختر را به پسر تبدیل می کنددر انسان تقریبا تمام مردها دو کروموزوم متفاوت دارند (XY) و زنان XX هستندولی بعضی استثنائات (خیلی نادردر این قانون وجود دارند.

به گزارش پایگاه زیست شناسی ایران به نقل از نیچر این بازگشت زن به مرد تقریبا همیشه در اثر فعالیت ژنی موسوم به SRY که معمولا بر روی کروموزوم Y  حمل می گردد ، رخ می دهد، که بطور تصادفی می تواند در انتهای کروموزوم که از پدر به ارث می رسد ، منتقل شود.

ژن های دیگری که تعادلی جنسی را بهم می زنند یافت شده اند که منجر به ظهور صفات حد واسط جنسی می شوندولی در بیشتر مواردی که فردXX و بدون از نظر آناتومیکی کاملا مرد است ، ژن SRY دخیل استبدین خاطر مدتهاست این ژن بنام ژنی که مرد بودن را تعریف می کند ، خوانده می شود.

ولی اکنون در مقاله ای که در نشریه نیچر-ژنتیک منتشر شده است ، محققین دانشگاه پاویا در ایتالیا ژن دیگری را یافته اند که برای این فرایند بسیار حائز اهمیت است.

این تیم تحقیقاتی خانواده ای را مطالعه کرد که در آن چهار برادر XXبودند ولی هیچیک دارای ژن SRY نبودنددر این مقاله آمده است که این برادر ها جهشی را بر روی ژنی موسوم به RSPO1 متحمل شده اندظاهرا جنسیت در انسان بوسیله مجموعه ای از ژن ها کنترل می شوددر مرد ژنی بنام SOX9 در اثر ژن SRY روشن شده و نمو بیضه را سبب می گردداکنون محققین پیشنهاد می کنند که در زن ها ژن SOX9 بوسیله ژن RSPO1 خاموش شده و تخمدان شکل می گیرددر این برادر ها ظاهرا  موتاسیون در ژن RSPO1باعث شده است که نقش خاموش کننده خود را ایفا ننموده و روشن ماندن ژن SOX9 نمو مرد را عهده دار بوده است.

این محققین می گویند آنچه موجب سرکوب شدن "مرد بودنو القای "زن بودنمی گردد ، یک روند فعال استRSPO1 نقش کلیدی را در این فرآیند ایفا می کندشناسایی این ژن به اندازه شناسایی SRY حائز اهمیت است

RSPO1 پروتئینی را کد می کند که در مسیر تولید اندام های جنسی نقش کلیدی داردمطالعات نشان می دهد که مردهای این خانواده دارای ناهنجاری های پوستی بوده می تواند در آینده تبدیل به سرطان پوست در آنها شود.

این محققین در برنامه بعدی خود در نظر دارند تا تاثیر خارج شدن ژنRSPO1 را از موش ، بررسی نمایندتاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 14:7 | نویسنده : گردآورنده :مظاهر رحیمی و ........ |

جهش ژنی می تواند دختر را به پسر تبدیل کند

یک تغییر ژنتیکی که بیضه را تولید کند یافت شده است

 

چگونه افرادی با دو کروموزوم می توانند مرد باشند؟ اکنون یک ژن کشف شده است که در اثر جهش دختر را به پسر تبدیل می کنددر انسان تقریبا تمام مردها دو کروموزوم متفاوت دارند (XY) و زنان XX هستندولی بعضی استثنائات (خیلی نادردر این قانون وجود دارند.

به گزارش پایگاه زیست شناسی ایران به نقل از نیچر این بازگشت زن به مرد تقریبا همیشه در اثر فعالیت ژنی موسوم به SRY که معمولا بر روی کروموزوم Y  حمل می گردد ، رخ می دهد، که بطور تصادفی می تواند در انتهای کروموزوم که از پدر به ارث می رسد ، منتقل شود.

ژن های دیگری که تعادلی جنسی را بهم می زنند یافت شده اند که منجر به ظهور صفات حد واسط جنسی می شوندولی در بیشتر مواردی که فردXX و بدون از نظر آناتومیکی کاملا مرد است ، ژن SRY دخیل استبدین خاطر مدتهاست این ژن بنام ژنی که مرد بودن را تعریف می کند ، خوانده می شود.

ولی اکنون در مقاله ای که در نشریه نیچر-ژنتیک منتشر شده است ، محققین دانشگاه پاویا در ایتالیا ژن دیگری را یافته اند که برای این فرایند بسیار حائز اهمیت است.

این تیم تحقیقاتی خانواده ای را مطالعه کرد که در آن چهار برادر XXبودند ولی هیچیک دارای ژن SRY نبودنددر این مقاله آمده است که این برادر ها جهشی را بر روی ژنی موسوم به RSPO1 متحمل شده اندظاهرا جنسیت در انسان بوسیله مجموعه ای از ژن ها کنترل می شوددر مرد ژنی بنام SOX9 در اثر ژن SRY روشن شده و نمو بیضه را سبب می گردداکنون محققین پیشنهاد می کنند که در زن ها ژن SOX9 بوسیله ژن RSPO1 خاموش شده و تخمدان شکل می گیرددر این برادر ها ظاهرا  موتاسیون در ژن RSPO1باعث شده است که نقش خاموش کننده خود را ایفا ننموده و روشن ماندن ژن SOX9 نمو مرد را عهده دار بوده است.

این محققین می گویند آنچه موجب سرکوب شدن "مرد بودنو القای "زن بودنمی گردد ، یک روند فعال استRSPO1 نقش کلیدی را در این فرآیند ایفا می کندشناسایی این ژن به اندازه شناسایی SRY حائز اهمیت است

RSPO1 پروتئینی را کد می کند که در مسیر تولید اندام های جنسی نقش کلیدی داردمطالعات نشان می دهد که مردهای این خانواده دارای ناهنجاری های پوستی بوده می تواند در آینده تبدیل به سرطان پوست در آنها شود.

این محققین در برنامه بعدی خود در نظر دارند تا تاثیر خارج شدن ژنRSPO1 را از موش ، بررسی نمایندتاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 14:0 | نویسنده : گردآورنده :مظاهر رحیمی و ........ |

انجام ناموفق آی‌وی‌اف به‌عنوان یک روش پرهزینه و زمان‌بر در درمان ناباروری، بار منفی روانی و عاطفی زیادی را به زوجین، بویژه خانم‌ها تحمیل می‌کند.

جام جم سرا: در واقع، یکی از مشکل‌ترین کارهای تیم انجام‌دهنده آی‌وی‌اف، مشاوره دادن به بیماران پس از یک دوره ناموفق آی‌وی‌اف است. البته باید دانست که باوجود تحقیقات و پیشرفت‌های بسیاری که تاکنون در دنیا و نیز کشور ما در زمینه باروری و لقاح آزمایشگاهی صورت گرفته است همچنان، میزان موفقیت آی‌وی‌اف، خیلی بالا نیست و در بهترین شرایط فقط 20 تا 25 درصد است.ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 13:50 | نویسنده : گردآورنده :مظاهر رحیمی و ........ |
تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 13:44 | نویسنده : گردآورنده :مظاهر رحیمی و ........ |
تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 13:42 | نویسنده : گردآورنده :مظاهر رحیمی و ........ |
تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 13:36 | نویسنده : گردآورنده :مظاهر رحیمی و ........ |
تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 13:35 | نویسنده : گردآورنده :مظاهر رحیمی و ........ |
تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 13:32 | نویسنده : گردآورنده :مظاهر رحیمی و ........ |

درمان نابینایی با سلول‌های بنیادی سطح چشم

http://mihansalamat.ir/up/images/7v5c874c29kf9rrtxl.jpghttp://mihansalamat.ir/up/images/7v5c874c29kf9rrtxl.jpgادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 13:14 | نویسنده : گردآورنده :مظاهر رحیمی و ........ |

سیگارسیگار

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه یو.سی.ال.ای در ایالات متحد امریکا می گویند نتایج یک مطالعه نشان می دهد که کشیدن سیگار علاوه بر ابتلا به سرطان و بیماری های قلبی و عروقی موجب تغییر پوسته مغز انسان نیز می شود.

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 13:12 | نویسنده : گردآورنده :مظاهر رحیمی و ........ |
 

روغن جامد بدتر از پالم

 

رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو به خبرنگار فارس گفت: اسید چرب اشباع دارای مضرات و مزایایی است. یکی از مضراتش این است بیماریهای قلبی- عروقی و گرفتگی عروق را افزایش می دهد یعنی وقتی اسید چرب اشباع در روغنی بالا باشد توصیه می‌کنند مصرف آن محدود شود به همین علت است که توصیه سازمان بهداشت جهانی و آکادمی‌های معتبر تغذیه‌ای این است که به طور کلی مردم حداکثر 30 درصد انرژی مورد نیازشان را چربی دریافت کنند.

 

وی ادامه داد: یعنی اگر ما روزی به طور متوسط به 2000 کالری انرژی نیاز داریم، چون هر فرد بسته به چثه و میزان فعالیتش بین 1800 تا 2400 کالری در روز نیاز دارد بنابراین یک فرد حداکثر باید 700 کالری مورد نیازش را از چربی دریافت کند که می شود روزی 80 گرم چربی که حداکثر یک سوم آن باید چربی اشباع باشد یعنی مثلاً روزانه هر فرد نباید بیشتر از 27 گرم چربی اشباع مصرف کند.

 

وی افزود: اسید چرب اشباع در چربی حیوانی هست، در چربی شیر و چربی روغن پالم هم هست. اینها 3 منبع اصلی اسید چرب اشباع هستند و همین طور محصولاتی که این روغن ها در آنها استفاده می شود مثل شیرینی و شکلات اینها هم منبع اسید چرب اشباع هستند. بنابراین کسی که مثلاً 500 سی سی شیر در روز مصرف می کند، اگر 3 درصد آن چربی باشد 15 گرم چربی اشباع دریافت کرده است.تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 13:8 | نویسنده : گردآورنده :مظاهر رحیمی و ........ |
تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 13:2 | نویسنده : گردآورنده :مظاهر رحیمی و ........ |
تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 12:59 | نویسنده : گردآورنده :مظاهر رحیمی و ........ |
تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 12:57 | نویسنده : گردآورنده :مظاهر رحیمی و ........ |
تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 12:51 | نویسنده : گردآورنده :مظاهر رحیمی و ........ |
"تولد دومين انسان شبيه سازی شده"

در تكنيك اخير از تكنيكي شبيه به لقاح خارج رحمي (IVF) استفاده شده است به اين صورت كه پدر اين دخترDNA استخراج شده از سلولهاي بالغ پوست را در اختيارمتخصصان قرار داده است و سلول تخم مادر بعد از تخليه محتويات هسته آن و وارد كردن DNA پوست و دوباره فعال كردن ژنها منشا جنين اين دختر شده است.ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 12:50 | نویسنده : گردآورنده :مظاهر رحیمی و ........ |
تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 12:42 | نویسنده : گردآورنده :مظاهر رحیمی و ........ |
برترین عکس‌های طبیعت در آکادمی علوم کالیفرنیا +تصاویرادامه مطلب
تاريخ : شنبه نوزدهم مهر 1393 | 14:1 | نویسنده : گردآورنده :مظاهر رحیمی و ........ |
زیباترین تصاویر از حیات وحش حیوانات


ادامه مطلب
تاريخ : شنبه نوزدهم مهر 1393 | 13:55 | نویسنده : گردآورنده :مظاهر رحیمی و ........ |
وقوع سیل مرگبار در پاکستان +تصاویرادامه مطلب
تاريخ : شنبه نوزدهم مهر 1393 | 13:51 | نویسنده : گردآورنده :مظاهر رحیمی و ........ |
جریان زندگی در طبیعت و حیات وحش زیباادامه مطلب
تاريخ : شنبه نوزدهم مهر 1393 | 13:47 | نویسنده : گردآورنده :مظاهر رحیمی و ........ |
مار هنگام پخته شدن، آشپز را کشت

خوراک مارادامه مطلب
تاريخ : شنبه نوزدهم مهر 1393 | 13:43 | نویسنده : گردآورنده :مظاهر رحیمی و ........ |

چشم بیونیک

 

دانشمندان به ابداع چشم بیونیك كه حدود دو سال دیگر بر روی بیماران آزمایش می شود، یك گام نزدیك تر می شوند.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه دوازدهم مهر 1393 | 14:11 | نویسنده : گردآورنده :مظاهر رحیمی و ........ |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.